Perfformiadau

Y TOP MAWR
12:00 – 12:30 Threnody Choir
12:30 – 13:00 Bloco Sŵn
13:45 – 14:30 Yucatan
15:30 – 16:00 Batala Bangor
16:00 – 17:00 Seckou Keita, Words of Thanks
17:30 – 18:15 Banda Bacana
19:00 – 19:45 Drymbago

LLWYFAN TIPI
13:00 – 13:15 Lapis Tribal
13:15 – 13:45 The Honey Bears
14:30 – 15:15 Mouton
17:00 – 17:30 Geraint Løvgreen
18:15 – 19:00 Hedge Gods

LLWYFAN ACWSTIG
12:00 – 13:00 Bear Love
13:00 – 13:45 Gwyn Edwards Story Telling
13:45 – 14:15 AfriCymru Drumming Group
16:00 – 16:45 Jo Steele
17:30 – 18:15 Hannah Willwood
18:15 – 19:00 Martin Daws

LLES 
11:00 – 11:30 Opening Blessing Circle
11:30 – 12:30 Putting up a Yurt
11:45 – 12:45 Tai Chi
13:00 – 14:00 Grief Ceremony
14:30 – 15:30 Gong Bath
17:30 – 18:30 Chakra Journey Meditation & Earth Healing Blessing

GWEITHDAI 
11:30 – 13:00 Art Workshop (Georgina Rambton)
13:00 – 13:45 African Link Drumming
13:45 – 14:30 Tribal Lapis
14:30 – 15:30 Capoeira Mocambo
17:00 – 18:15 Latin Dance Class

TRWY’R DYDD
Bangor Forest Garden
Bats (Natural Resources Wales)
Cimera Circus Workshop / Stilt Walkabout
Elwy Woods Willow Weaving
Facepainting
Fern Art
Green Wood Working
Hedgewitch
North Wales Wildlife Trust
Wild Elements
Spoon Carving
2 Minute Portraits
Giant Bubbles

SECKOU KEITA

Rydym yn falch iawn o gael datgelu taw yr anhygoel Seckou Keita bydd ein prif berfformwr yn ystod yr ŵyl!

Mae Seckou yn fath anghyffredin o gerddor, yn draddodiadol ond hefyd yn gwthio ffiniau ei gelf.

Gellir dadlau taw Seckou Keita yw’r chwaraewr Kora mwyaf dylanwadol ac ysbrydol ei genhedlaeth – cerddor eithriadol a carismatig. Mae’n archwilio beth yr olygai i fod yn ddinesydd global, ac eto i gyd, byw â saith canrif o draddodiadau ac etifeddiaeth i’w fynegi trwy gerddoriaeth. Mae Seckou yn chwarae’r Kora yn y modd fwyaf croyw, offeryn hudol sydd yn lleddfu rhyfelwyr a lliwio’r ysbryd dynol i le o fyfyrdod, llonyddwch a phrydferthwch.

Rŵan bydd yn rhaid i chi fod yno, a’i weld yn perfformio i Sophie!

 

 

YUCATAN

Dihunwn o’r diwedd. Golwg trwy’r gofod rhwng y llen sydd yn datgelu hyfrydwch anhygoel y byd natur, totem i’r farddoniaeth oddi fewn i ni a goleufan o fri anorchfygol. Wrth i niwl y gaeaf gwympo i ffwrdd o’r copaon, mae goleuni’r bore yn ymdroi yn ysgafn ar y dail ac mae sain ddefodol Yucatan yn dechrau chwarae. Trac-sain i bob diwrnod, pob un curiad yn adlewyrchu traed brau dynol o dan odidowgrwydd o’r hyn na all cael ei greu, na’i ddifa.

TRIAWD GERAINT LOVGREEN

Triawd Geraint Lovgreen – barddoniaeth ar gân am bêldroed, bywyd, blŵs…
Hen benau y Sin Roc Gymraeg mae Geraint Lovgreen a’r Enw Da wedi bod yn diddanu cynulleidfaoedd ers dros 30 mlynedd. Yn canu caneuon bachog a dychanol mae’r band wedi sgwennu caneuon gyda geiriau nifer o Brifeirdd. Ma’r triawd yn fersiwn llai o’r band mawr sy’n perfformio fersiwn acwstig o ganeuon Lovgreen.

MOUTON


Grwp gwerin deinamig ydym o gogledd Cymru sydd yn chwarae cerddoriaeth I ddawnsio O Llydaw, Galicia a Venezuela. Croeso cynnes I bawb ymuna a dawnsio!

HEDGE GODS

Band dawns egnÏol o Ogledd Cymru ydy Hedge Gods ac mae eu sain yn cyfuno skiffle a cherdd y sipsi mewn dull gwreiddiol sy’n cyfuno genres o bob rhan o’r byd i greu naws parti heintus.

BLOCO SŴN

Mae band offer taro Bloco Sŵn wedi ymddangos mewn carnifalau lleol ers 2012 – cymysgedd o rythmau Affro-Brasiliaidd traddodiadol a chyfoes efo tro yn y cynffon weithiau gan eu harweinydd, Colin Daimond.

 

BATALA BANGOR

Mae band drymio cymunedol Batala Bangor yn chwarae cerdd y stryd yn arddull Samba Reggae. Mae eu perfformiadau egnÏol wedi gwefreiddio’r dorf mewn carnifalau a gwyliau cerdd yng Ngogledd Cymru a thrwy’r byd ers 2003.

Daw Samba Reggae o Salvador de Bahia, Brasil – cyfuniad o samba a reggae Bob Marley sy’n pwysleisio’u gwreiddiau Affricanaidd.Mae eu drymio yn creu rhythmau egnÏol sydd, efo’u dillad dawns lliwgar a’u dawnsio ysbrydoledig, yn codi ysbryd unrhyw dorf. Dyma sain – ac ysbryd – y carnifal!