Draig Beats

TIME TABLE _ AMSERLEN

BIG TOP _ Y TOP MAWR
12:00 – 12:30 Threnody Choir
12:30 – 13:00 Bloco Sŵn
13:45 – 14:30 Yucatan
15:30 – 16:00 Batala Bangor
16:00 – 17:00 Seckou Keita, Words of Thanks
17:30 – 18:15 Banda Bacana
19:00 – 19:45 Drymbago
TIPI STAGE _ LLWYFAN TIPI
13:00 – 13:15 Lapis Tribal
13:15 – 13:45 The Honey Bears
14:30 – 15:15 Mouton
17:00 – 17:30 Geraint Løvgreen
18:15 – 19:00 Hedge Gods

ACOUSTIC STAGE _ LLWYFAN ACWSTIG
12:00 – 13:00 Bear Love
13:00 – 13:45 Gwyn Edwards Story Telling
13:45 – 14:15 AfriCymru Drumming Group
16:00 – 16:45 Jo Steele
17:30 – 18:15 Hannah Willwood
18:15 – 19:00 Martin Daws

WELLBEING _ LLES 
11:00 – 11:30 Opening Blessing Circle
11:30 – 12:30 Putting up a Yurt
11:45 – 12:45 Tai Chi
13:00 – 14:00 Grief Ceremony
14:30 – 15:30 Gong Bath
17:30 – 18:30 Chakra Journey Meditation & Earth Healing Blessing

WORKSHOPS _ GWEITHDAI 
11:30 – 13:00 Art Workshop (Georgina Rambton)
13:00 – 13:45 African Link Drumming
13:45 – 14:30 Tribal Lapis
14:30 – 15:30 Capoeira Mocambo
17:00 – 18:15 Latin Dance Class

ALL DAY _ TRWY’R DYDD
Bangor Forest Garden
Bats (Natural Resources Wales)
Cimera Circus Workshop / Stilt Walkabout
Elwy Woods Willow Weaving
Facepainting
Fern Art
Green Wood Working
Hedgewitch
North Wales Wildlife Trust
Wild Elements
Spoon Carving
2 Minute Portraits
Giant Bubbles

 

Croeso Cynnes i chi gyd sydd wedi ymuno a tudalen ‘Draig Beats’, rydym yn edrych ymaen yn arw i’ch croesawu i’n digwyddiad cyntaf!

Mi fydd ‘Draig Beats’ yn cael ei gynnal ar Ddydd Sadwrn 9fed o Fehefin 2018 o 11yb dan 8yh yng Ngerddi Botaneg Treborth. Digwyddiad codi arian, teulu gyfeillgar gyda digonedd o gerddoriaeth byw, gweithdai, bwyd a diod a llwyth i gadw’r plant yn brysur!

Rydym yn ceisio cadw prisiau tocynnau yn isel ond eto y nod y’w i godi cyn gymaint o arian a sydd bosib i helpu a chefnogi ein ffrind a chydweithiwr Sophie Williams, sydd newydd ddychwelyd i Ogledd Cymru wedi blynyddoedd o ofal dwys wedi iddi ddal enseffalitis Siapaneiaidd.

Mae’r holl artistiaid, DJ’s,gweithdai a staff wedi cynnig eu sgiliau am ddim, mi fydd yr holl elw o’r bwyd ar fariau a 100% o’r HOLL werthiant tocynnau yn mynd yn uniongyrchol i ymddiriedolaeth Sepia Williams, felly ymunwch a ni da chi am ddiwrnod allan werth chweil a helpwch ni i godi cymaint o arian ac sydd bosib.

Beth sy’n ‘mlaen.

Bandiau byw a DJ’s ar draws dwy lwyfan • Syrcas Cimera • Gweithdy Capoeira • Gweithdy Ysgol Goedwig Yr Elfennau Gwyllt • Stondinau Paned a Chacen • Gweithdai Plygu Helyg
Bwyd Cartref Llysieuol • Bar trwyddediedig llawn • A llawer mwy i’w gyhoeddi.

Prisiau Tocynnau

Oedolyn:
Ymlaen llaw £20 – Ar y dydd £25
Plentyn 12 – 17:
Ymlaen Llaw £10 – Ar y dydd £15
Plant o Dan 12: AM DDIM

Tocyn Teulu
( 2 oedolyn 2 blentyn oedran rhwng 12 – 17)
£50 ( tocynnau ymlaen llaw yn unig)

Dim Consesiynau

Tocynnau: Neuadd Ogwen

Gan fod mynediad i’r gerddi yn gyfyngedig rydym yn gofyn i chi ddod gyda thrafnidiaeth gyhoeddus os yn bosib, mi fydda ni yn rhedeg system parcio a theithio rhad ac am ddim o Safle’r Normal, Prifysgol Bangor a Safle parcio a theithio Porthaethwy.Mi fydd mynediad i’r safle wedi ei gyfyngu i ddalwyr bathodyn glas yn unig, gadewch i ni wybod o flaen llaw ac mi fydda ni’n fwy na parod i ddarparu ar eich cyfer ar y safle.Er mwyn cydymffurfio a’r gyfraith ac ar gyfer diogelwch cyffredinnol y digwyddiad:

Ni chanieteir dod ac alcholol ar y safle:

Dim Gwydyr • Dim plant o dan 18 heb oedolyn • Dim cwn